تخفیف دانشجویی بلیط هواپیما

برای دانشجویان دارای شرایط زیر معرفی نامه دانشجوئی ویژه تخفیف بلیت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود.

- این تخفیف فقط یکبار در سال و به بلیت های رفت و برگشت مستقیم  و بدون توقف در کشور سوم تعلق می گیرد.

- گواهی دانشجوئی ویژه تخفیف بلیت هواپیما، از تاریخ صدور، فقط بمدت سه ماه اعتبار دارد و پس از انقضای مدت اعتبار قابل تجدید یا تمدید نیست.

- معرفی نامه بلیط دانشجویی، مستقیما توسط این سفارت به دفتر هواپیمایی ایران ایر در استکهلم ارسال می گردد.

شرایط لازم :

- شاغل بودن به تحصیل در سوئد (دانشجو باید ریز نمرات هر ترم یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را برای بخش کنسولی ارسال کرده باشد)

- دارا بودن اجازه اقامت سوئد در گذرنامه ایرانی (این تسهیلات به دانشجویانی که دارای تابعیت دوگانه و گذرنامه سوئدی هستند تعلق نمیگیرد)

- دارا بودن [پرونده دانشجویی] در سفارت جمهوری اسلامی ایران - استکهلم

- دارا بودن پرونده دانشجویی در وزارت علوم و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- همسر و فرزند باید همزمان با دانشجو دارای اقامت سوئد باشند ( در صورتی که دانشجو تقاضای تخفیف بلیط برای همسر و فرزند داشته باشد)

مدارك لازم:

1- در خواستنامه [410] برای صدور گواهی دانشجوئی ویژه تخفیف بلیت هواپیما.

*-  مجوز اداره دانشجوئی و بورسهای وزارت علوم یا وزارت بهداشت برای استفاده از تسهیلات غیرارزی (این مجوز می تواند توسط دانشجو یا وکیل وی در ایران یا بخش کنسولی سفارت، استعلام شود تا از طریق اداره دانشجوئی وزارت امورخارجه به بخش کنسولی ابلاغ گردد).

2- برگ رزرو بلیط هواپیما برای مسیر سوئد -تهران - سوئد (برای رزرو بلیط باید مستقیما با دفتر مرکزی هما در استکهلم تماس گرفته شود: (www.iranair.se)

3- يک پاكت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر كافی برای پست سفارشی، که نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد

4- تکمیل فرم مشخصات فردی (فرم شماره 100) - یک برگ

 توجه:  مدارک ناقص، بدون هر اقدامی به آدرس متقاضی عودت داده خواهد شد