تعویض شناسنامه

 

در صورت مخدوش شدن، آبدیدگی، یا سوختن بخشی از شناسنامه یا رنگ پریدگی عکس آن میتوان با ارائه مدارک زیر شناسنامه را تعویض نمود.

مدارك لازم:

1-     تکمیل فرم درخواستنامه شماره [212b] ( برای فرزندان كمتر از 18 سال اين درخواستنامه بايد توسط پدر تكميل و امضاء شود)

2-     شرح علت درخواست تعویض .

3-     اصل و تصوير (کپی روی برگ A4) هرگونه مدرک شناسائی عکسدار معتبر ایرانی مانند گذرنامه و کارت ملی)

4-     چهار قطعه عکس جديد 4×3 رنگی تمام رخ (از روبرو)، غيرفوری، غيربرقی، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس خانمهای بالای 9 سال با حجاب اسلامی باشد

5-     اصل رسيد (Kvitto) واريز 190 کرون به حساب 39511046292 در نورديا (Nordea)  (در مراجعه حضوری هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت میگردد)

6-     پاكت آدرس دار با تمبر كافی برای پست سفارشی، جهت عودت مدارک و شناسنامه تعویض شده.

- لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید

Islamiska Republiken Irans Ambassad

Box 6031

181 06 Lidingö

ü      شماره تماس بخش شناسنامه 0765900644 روزهای چهرشنبه ، پنج شنبه و جمعه ساعات 3 تا 4 عصر